Collectie Gelderland

De voorzittershamer

door Provincie Gelderland

Verspreid door heel Nederland zijn in de openbare ruimte werken van de Gelderse kunstenaar Piet Slegers te vinden. Zijn oeuvre is divers en varieert van grote abstracte beelden tot kleine maquettes. Eén van zijn eerste opdrachten was echter van geheel andere aard. In 1954, bij de bouw van het Huis der Provincie in Arnhem, werd Slegers gevraagd een voorzittershamer te ontwerpen.

Deze hamer wordt gebruikt door de Commissaris van de Koning bij het voorzitten van de vergaderingen van de Provinciale Staten. In 2007, bij de renovatie van de Statenzaal, werd Slegers opnieuw gevraagd een ontwerp voor een hamer te maken. Uit de sculpturale vormgeving blijkt duidelijk dat het een beeldhouwer is die de hamer ontworpen heeft. De houten hamer bestaat namelijk uit een organische vorm, is licht van kleur en rust op een zwarte sokkel. De lichte, organische hamer op de zware sokkel vormt een complementair geheel; tegengesteld, maar in evenwicht.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland