Collectie Gelderland

M.C. (Maurits Cornelis) Escher

door Provincie Gelderland

(1898 Leeuwarden – 1972, Laren) M.C. Escher was graficus, wereldberoemd door zijn minutieuze en inventieve spel met reflectie en perspectief, gedetailleerde optische illusies en motieven van in elkaar grijpende en in elkaar overlopende figuren. Wanneer Escher vijf jaar is, betrekt het gezin een woning in Arnhem, aan de Utrechtsestraat, vanwege het werk van vader Escher als waterbouwkundig ingenieur. Zijn schooltijd in deze welvarende stad verliep verre van vlekkeloos, maar ‘Mauk’ richt zich buitenschools op onder meer timmer- en muziekles en gaat geregeld naar concerten. Ook bezoekt hij steden met zijn vader. Tijdens een van die reisjes, naar Parijs in 1913, krijgt hij een Kodak, waardoor hij ook in fotografie geïnteresseerd raakt.

Na een enkele maanden durende tussenstop in Delft, vestigt Escher zich in 1919 in Haarlem waar hij studeert aan de School van Bouwkunde en Sierende Kunst. Al na een week verruilt hij de richting bouwkunde voor grafische kunst, op aanraden van leraar Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), nadat hij hem zijn tekeningen en linoleumsneden liet zien. Onder De Mesquita leert hij onder andere zijn houtsneden verder te ontwikkelen. Alhoewel hij in de loop der jaren ook bedreven raakt in het maken van lithografieën (steendruk), blijft hij zijn hele werkzame leven de grenzen van de houtdrukkunst verkennen. Naast zijn haast fotorealistische litho’s, slaat hij rond 1937 een nieuwe richting in, met scherpe zwart-witcontrasten en ‘regelmatige vlakvullingen’. Zijn ‘Lucht en Water I’ uit 1938 is hier een vroeg voorbeeld van: hierin is een ruitvorm te zien, samengesteld uit ganzen en vissen, die in het midden van de ruit als puzzelstukken in elkaar grijpen. In 1954 werd een exemplaar van dit werk verworven voor het nieuwe Huis der Provincie in Arnhem. Eschers werk geniet nog altijd wereldwijde aandacht van kunsthistorici, wiskundigen en het grote publiek, mede door de regelmatige terugkeer en adaptatie van zijn werken in populaire cultuur.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland