Collectie Gelderland

Bevrijdingsrok of Nationale Feestrok uit 1946

Deze kleurige rok, samengesteld uit allemaal kleine lapjes, is een zogenaamde Bevrijdingsrok (of Nationale Feestrok). Direct na de Tweede Wereldoorlog riep de bekende Amsterdamse verzetsvrouw Mies Boissevain-van Lennep de Nederlandse vrouwen op zo’n rok te maken. Ze zag dat als symbolische politieke daad: restjes stof die op zichzelf niet bijzonder zijn, vormen samen iets moois en iets nieuws, zodat het geheel meer is dan de samenstellende delen. Eensgezind en vredig zou een nieuwe maatschappij opgebouwd worden, waarin oude scheidslijnen verdwenen zouden zijn.

De zoom van de rok bestond uit effen punten; daarop konden de data geborduurd worden van de nationale vieringen waarbij de rok gedragen was. Op deze rok zijn dat 5 mei 1946, 5 mei 1947 en 5 mei 1970. De rok symboliseerde ook de oorlogservaringen van de maakster en kon helpen die goed te verwerken en te integreren in haar nieuwe leven in een nieuw Nederland. Net zoals je kleurige lapjes uit de verte moet bekijken om ze mooi te kunnen combineren, moet je je leven van een afstandje bekijken om het geheel te kunnen overzien.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland