Collectie Gelderland

De schedelafwijking

door Liemers Museum

n het begin van de zeventiger jaren werd bij baggerwerkzaamheden in de Gelderse IJssel onder Bingerden (gemeente Angerlo), op ongeveer tien meter diepte, een schedelfragment van een wolharige mammoet aangetroffen. Het schedelfragment is in het bezit van de Historische Kring Westervoort en bevindt zich in bruikleen in het Liemers Museum in Zevenaar. Hier vormt het een onderdeel van de vaste presentatie.

Het schedelfragment is een bijna volledige linkerhelft, die aan de achterzijde beschadigd is. Aan het formaat van de schedel is te zien dat deze afkomstig is van een volwassen mammoet. De schedel is bijzonder doordat de alveole (tandkas) van de linker slagtand kleiner en vervormd is. Dit is mogelijk veroorzaakt doordat de mammoet een heel zware slag tegen zijn schedel heeft gekregen, waardoor de verdere ontwikkeling van de linker slagtand is verstoord en zijn tandkas is vervormd en verdikt. De slagtand is helaas niet aangetroffen bij de baggerwerkzaamheden.

Verhalen over personen en onderwerpen uit Gelderland