Collectie Gelderland

Schaal van aardewerk, 200-400, werktitel

Schaal van aardewerk; bodemvondst van een inheems Romeins kerkhof, bij de aanleg sportpark Rauwenhof. Bato 1987.