Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende Sabelpoort en Groote Kerk te Arnhem, vervaardigd door Emrik & Binger drukker te Haarlem en uitgegeven door Gouda Quint teArnhem 1922

Reproductieprent, voorstellende Sabelpoort en Groote kerk te Arnhem. Op de voorgrond water met een zeilboot, op de kade wandelende personen. Rechts een paar bomen en in het midden de kerk, omgeven door een stadsmuur met een poort., Het origineel bevindt zich in het Gemeente Museum Arnhem.