Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende dijk bij hoog water, geschilderd vóór de dijkverzwaring van 1995

Aquarel, voorstellende dijk bij hoog water, geschilderd vóór de dijkverzwaring