Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende Herberg Batavia te Nijmegen, vervaardigd door Emrik & Binger drukker te Haarlem en uitgegeven door Gouda Quint te Arnhem 1922

Reproductieprent voorstellende Herberg Batavia te Nijmegen; Op de voorgrond een zandweg, waarop een gebogen persoon loopt. Een man, drie vrouwen en een kind bevoinden zich rechts langs de kant van de weg. Rechts staat de grote herberg en op de achtergrond is een deel van Nijmegen met stadsmuur te zien.