Collectie Gelderland

Personeelslijst t.g.v. het 25 jarig jubileum van Daalderop te Tiel, 1905

Personeelslijst in art decostijl; bovenaan een afbeelding van de fabriek van Daaldeorp. In een lint de tekst: JUBILEUM. daaronder 1880 : 1 . Mei . - 1905. Links en rechts attributen voor de metaalindustrie. Hieronder een lijst met alle personeelsleden en de tekst: In den Jare Negentien-Honderd-en-Vijf, op den eersten der maand Mei, is aan de Firma J.N. Daalderop & Zonen als Huldeblijk aangeboden EEN BRONZEN BUSTE van wijlen den Weledelen Heer J.N. Daalderop, oprichter der Metaalwarenfabriek te Tiel, door het PERSONEEL.