Collectie Gelderland

Kloostermop gevonden in 1972 bij de opgravingen op de Hoge Wei in Tiel, Westroyen

Kloostermop gevonden bij de opgravingen op de Hoge Wei in Tiel, Westroyen, in 1972, waar bij toeval de fundamenten werden blootgelegd van het Dominicanerklooster, dat daar in 1399 gebouwd werd door Conrad van Pruisen o.p. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft het gehele kloosterkomplex in kaart gebracht, waarna de grond weer werd geëgaliseerd t.b.v. de bouw van een nieuwe wijk. Pastoor J. Bakkers o.p. heeft eigenhandig deze steen uit het fundament van het klooster los gemaakt en meegenomen als een herinnering aan dit oude convent der predikbroeders. Op de steen is in zwarte inkt vermeld: E Conv. S.O.P. Westroyen Tiel 1399.