Collectie Gelderland

Kram van ijzer, z.g. sintel, afkomstig van de opgravingen aan de Tol te Tiel, ca. 1000

Kram van ijzer, zogenaamde sintel, in de vorm van een spijker met ronde kop waarvan het andere uiteinde niet wordt gevormd door een punt, maar een ruitvormig metalen plaatje. De sintel is gevonden bij de opgravingen rond de Tol in Tiel en werd o.a. gebruikt als bevestigingsmiddel bij de beschoeiing. Sintels zijn gesmede ijzeren krammen die speciaal werden vervaardigd om de moslatten, ook wel sintelroedes genoemd, aan de planken van het schip vast te maken. De vorm van de sintel maakt in de loop van de eeuwen een ontwikkeling door. Die van het in Tiel gevonden schip behoren tot het vroegste type. De methode van het breeuwen met mos, sintelroede en nagels wordt met een vakterm "gesinteld mosbreeuwsel" genoemd. Deze techniek werd in de Middeleeuwen door heel noordwest Europa toegepast.