Collectie Gelderland

Mammoetkies uit de ijstijd

Mammoetkies uit de ijstijd, gevonden in het Gat van Mourik Tiel (Drumpt).