Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Buurmalsen, vervaardigd door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1866

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Buurmalsen, met opschriften "verklaring tekens, "schaal"," 2112 bunders, 1650 inwoners"., De kaart komt uit de atlas van J. Kuijpers.