Collectie Gelderland

Grote Societeit

De opening in het midden is de plaats van de weggeschoten Waterpoort. Rechts de verwoestte Grote Societeit.