Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van een gedeelte van de Tielerwaard, vervaardigd door Top Inrigting, 1882

Lithografie, voorstellende een kaart van de Tielerwaard tussen de plaatsen Gorinchem, Meerkerrk, Goudriaan, Hellouw en Gellicum; met verklarende teksten.