Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Vuren, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1865

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Vuren; met opschrift "verklaring tekens", "schaal", "2908 bunders, 1450 inwoners"