Collectie Gelderland

Aquarel van de dijkverzwaring bij Tiel, vervaardigd door Michiel Warbroek, 1995

Aquarel van de dijkverzwaring bij Tiel. Afgebeeld is een graafmachine met bazaltblokken; op de achtergrond een oranje vrachtwagen en de toren van de St. Maartenskerk