Collectie Gelderland

Voorstad

De Markt (Groenmarkt) met in het midden Hotel Corbelijn. Links de Voorstad.