Collectie Gelderland

Lepel van tin met afbeelding van de Waterpoort te Tiel, vervaardigd door Metawa te Tiel, ca. 1980

Tinnen lepel, in de bak een afbeelding van de Waterpoort van Tiel met belendende panden; daaronder de aanduiding"Waterpoort Tiel"; de steel is een versierde zuil die breed uitloopt tot een platform waarop een gekroond schild rust met daarop een tweekoppige adelaar, het wapen van Tiel, met daarbinnen het wapen van Gelderland.