Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende de St. Maartenskerk te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, vervaardigd door H.C. Pieck, 1945

Aquarel, voorstellende de St. Maartenskerk te Tiel, na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog;