Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende de voormalige slijterij van Gessel aan de Westluidensestraat te Tiel, vervaardigd door W. van de Anker te Tiel, 1979, werktitel

Aquarel; voormalige slijterij van Gessel aan de Westluidensestraat te Tiel.