Collectie Gelderland

Schilderij, olieverf op linnen, voorstellende een portret van jhr. Jacob Willem van Panthaleon van Eck, vervaardigd door P.F. de la Croix, ca.1780, werktitel

Schilderij; halfportret van dikke man (met pruik?) in driekwart, een hand in de broekzak, de ander rustend op een boek met ijzerbeslag; in de linker bovenhoek het familiewapen. De afgebeelde persoon is Jacob Willem van Panthaleon van Eck (1727-1789), ambtsjonker van Brummen, heer van Overbeek en Ontvanger-generaal van Veluwe, huwde 26 mei 1767 met Margaretha Vijgh, Vrouwe van de Snor ("De Snor"was eertijds een kasteel onder de gemeente Dodewaard). (zie voor haar portret inv.nr. 01006), Jacob Willem van Panthaleon van Eck (1727-1789), ambtsjonker van Brummen, heer van Overbeek en Ontvanger-generaal van Veluwe, huwde 26 mei 1767 met Margaretha Vijgh, Vrouwe van de Snor ("De Snor"was eertijds een kasteel onder de gemeente Dodewaard). (zie voor haar portret inv.nr. 01006)