Collectie Gelderland

Reproductie van een ets voorstellende; a: legerplaats buiten een vestingstad, b: bestorming van een stadsmuur, werktitel

Reproductie van een ets, voorstellende een legerplaats en bestorming van een stadsmuur.