Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende Kerk en Huis Lichtenvoorde, vervaardigd door Emrik & Binger drukker te Haarlem en uitgegeven door Gouda Quint te Arnhem 1922

Reproductieprent voorstellende de kerk en hetr huis Lichtenvoorde. Prominent op de prent is het huis Lichtenvoorde te zien, op de voorgrond een water en links een ophaalbrug waarachter de kerk.