Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende de Huizerpoort te Buren, vervaardigd naar prent van A. Frederiks, 1950-1970

Reproductieprent, voorstellende de Huizerpoort te Buren. Twee personen wandelen de stad binnen. Op de achtergrond de toren van de Lambertuskerk.