Collectie Gelderland

Gravure, voorstellende het Ambtmanshuis en de Ambtmanstraat te Tiel, werktitel

Gravure, met voorstelling van het Ambtmanshuis en de Ambtmansstraat te Tiel.