Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende de poort van kasteel Bulckesteyn te Deil, 1841

Lithografie, voorstellende de poort van kasteel Bulckesteyn te Deil; links een restant van het poortgebouw met slotgracht en rechts een schuur., De lithografie is afkomstig uit de Geldersche Volksalmanak, 1841.