Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende kaart van de Nederlanden, naar een kaart van Jacob van Deventer

Reproductieprent, voorstellende een kaart van Nederland.