Collectie Gelderland

Gulden vlies uitgereikt aan Claes Vijgh, 1559

Gouden hanger in de vorm van een ramsvacht met kop en poten. Om het midden van de vacht is een band aangebracht met een ophangoog. Het kleinood dat in 1559 werd uitgereikt aan Claes Vijgh, was een hoge onderscheiding in het Bourgondisch Habsburgse rijk. Belangrijke personen waren lid van deze orde. Al in de late middeleeuwen stond in het dorp Zoelen de Aldenhaag, een zogenaamd motte-kasteel, een vaak nog houten versterkt huis op een omgrachte verhoging. Omstreeks 1362 was dit kasteel verdwenen. Tezelfder tijd kreeg Zoelen een nieuw stenen kasteel, dat in 1538 in eigendom kwam vasn Claes Vijgh. Hij stond in aanzien door bezit van grond en heerlijkheden en zijn huwelijk met Anna, een bastaard dochter van de Hertog van Gelre. Verder was hij de machtige ambtman (= bestuurder) van Tiel. Zijn zoon Dirk had de bijnaam "de koning van Tiel". In 1559 sommeerde Koning Philips II de edelen naar Gent te komen. De koning wilde zich verzekeren van loyaliteit van zijn onderdanen voordat hij definitief naar Spanje vertrok. Bij die gelegenheid reikte Philips aan Claes Vijgh de onderscheiding uit. Dit staat beschreven in de zogeheten "Tielse Kroniek". Tijdens de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog raakte kasteel Zoelen in 1574 in brand. Is bij die gelegenheid het Vlies in de grond terecht gekomen? Dit blijft nog wat in het verborgene. Begin jaren 1970 vond een student van de Tuinbouwschool Warmonderhof tijdens een wandeling op de Aldenhaag dit Vlies. Zijn broer verkocht het aan een Amerikaan, die het in 2013 in bruikleen aan het museum afstond.