Collectie Gelderland

Ets, voorstellende het Ambtmanshuis te Tiel, 18e eeuw, werktitel

Ets met voorstelling van Het Ambtmanshuis te Tiel, gezien vanuit St.Walburgstraat met links op de hoek het oude weeshuis en rechts het Ambtmanshuis, gestoffeerd met bomen en enkele figuren, 18e eeuw