Collectie Gelderland

Reproductie, voorstellende kaart van de Neder-Betuwe, Tielerwaard en Betuwe, 1944

Reproductie, voorstellende een kaart van de Neder-Betuwe, Tielerwaard en Betuwe; met opschrift "Tractus Rheni et Mosae totusa Vahalis etc."