Collectie Gelderland

museum

Tiel, De Waterpoort met de Groote Societeit en het zogenaamde poortwachthuisje gezien vanaf de Waalzijde. Op de voorgrond de coupure door de waterkering (Wal).