Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende gezicht op de Oude Haven te Tiel, vervaardigd door T.Jansen, ca.1975, werktitel

Aquarel met penstreken voorstellende de Oude Haven van Tiel in 1903 in witgeschilderde houten lijst.