Collectie Gelderland

brug

Bruggetje over de Pastoriegracht in Slijk Ewijk.