Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Varik, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1867

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Varik; met opschrift "verklaring tekens", "1096 bunders, 1075 inwoners".