Collectie Gelderland

station

De loods van Van Gend en Loos bij het station te Tiel gezien vanuit de westzijde. Op de achtergrond het station.