Collectie Gelderland

restaurant

Hotel Restaurant Corbelijn kort na de opening in het Niewe pand aan de Groenmarkt. Thans is in dit pand de HEMA gevestigd. Het oude Hotel Restaurant, evneeens aan de Groenmarkt gelegen is tijdens de oorlogshandelingen in 1944-1945 geheel verwoest.