Collectie Gelderland

Septer

"Vergelijk hiervoor de vooruitgang in vier jaren tijds. Het uitloven van prijzen onder aanvoerders en kopers, de eraan verbonden tentoonstelling van hulpmiddelen bij de fruitteelt. Dit alles werkte er toe mede om deze unieke "tentoonstellingsveiling"te doen slagen.