Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Herwijnen, vervaardigd door Hugo Suringar te Leeuwarden, 1867

Lithografie, voorstellende een kaart van de gemeente Herwijnen; met opschrift "verklaring tekens", "schaal", "2393 bunders, 1750 inwoners".