Collectie Gelderland

Kopergravure, voorstellende Huis Appelenburg in de Neder-Betuwe en Kasteel te Loinen in de Over-Betuwe, vervaardigd door Cornelis Pronk te Amsterdam, 1732

Kopergravure, voorstellende Huis Appelenburg in de Neder-Betuwe en Kasteel te Loinen in de Over-Betuwe; opschrift " 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732; 't Kasteel te Loinen" in de Overbetuw. 1732.