Collectie Gelderland

Waterpoort

tiel; Waterpoort metde Groote Societeit en het zogenaamde poortwachtershuije aan de rechterzijde gezien van de Waalzijde. De Waterpoort met het tussenlid naar de Groote societeit is herbouwd omstreeks 1979.