Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende portret van generaal Chassé, vervaardigd door Saks te Amsterdam, 1832-1850

Lithografie, voorstellende een portret van generaal Chassé, heupstuk naar links; zijn rechterarm rust op de loop van een kanon; daaronder bombardement van Antwerpen; met opschrift "Ter eere van zijne excellentie den Luit. Gen. David Hendrik Baron Chassé etc".