Collectie Gelderland

Gemaal De Oude Horn te Acquoy, circa 1985

Gemaal de Oude Horn aan de Lingeboezem te Acquoy. Het gemaal was een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; De laatste decennia van de 20e eeuw in gebruik als atelier van glaskunstenaar Willem Heessen.