Collectie Gelderland

Concierge Blom wijst een kogel aan in de voormalige Groote Sociëteit te Tiel, circa 1935

Rechts staat de heer Blom in de voormalige Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, gehuisvest in het pand van de Groote Sociëteit te Tiel, wijzend met de rechterhand op de kogel die tijdens het beleg door de Fransen in 1795 in de sociëteit is beland. Links een deel van het buffet.