Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende enkele huizen te Buren met Lambertuskerk op de achtergrond, vervaardigd door W.v.d.Anker, werktitel

Aquarel; gezicht op de Lambertuskerk te Buren, op de voorgrond enkele huizen.