Collectie Gelderland

Lithografie, voorstellende het beschieten van de stad Antwerpen onder bevel van generaal Chasse, 1830

Lithografie, voorstellende het beschieten van de stad Antwerpen, gezien vanaf het water; zes schepen nemen de stad onder vuur; op de achtergrond de rokende gebouwen van Antwerpen. Op de voorgrond een roeiboot met zes personen, waaronder Generaal Chassé. Onderschrift: Het beschieten der stad Antwerpen onder bevel van Z.E. den Luit. Gen. Baron D.H. Chassé op den 27 Octb. 1830.