Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende het huis te Scherpenzeel, vervaardigd door Emrik & Binger drukker te Haarlem en uitgegeven door Gouda Quint te Arnhem 1922

Reproductieprent voorstellende het huis te Scherpenzeel; links het versterkte huis met twee torens en trapgevels aan de zijkant. Rechts een bos en een dorp met kerk. Op de voorgrond wandelt een vrouw met kind, geheel rechts twee personen., het origineel is in het bezit van Mr. A. Royaards van Scherpenzeel te Scherpenzeel.