Collectie Gelderland

Gedenkbord van aardewerk, vervaardigd t.g.v. de bevrijding, 5 mei 1945

Gedenkbord van geel geglazuurd aardewerk, met handgeschilderde voorstelling. Op het plat twee gekruiste vlaggen, één Nederlandse driekleur en één oranje, oranjeappels en de tekst: 'Een Blijder Dag / Ik Nimmer Zag / 5 mei 1945' . Op de rand: 'Waar Vlaggen nu van allen kant / Bevrijd is 't dierbaar Vaderland'.