Collectie Gelderland

Munt van zilver, Snaphaan Schelling, geslagen bij de Provinciale muntslag Friesland te Leeuwarden, 1582, werktitel

Zilveren munt Snaphaan Schelling. De voorzijde heeft in het midden het wapen van Friesland en een randschrift: MONE NOVA ORDI FRISI. De achterzijde toont een ridder te paard en een randschrift: NISI DOMINUS VOBISCUM. De munt is gevonden in Maurik.