Collectie Gelderland

Groenmarkt

Hoek Waterstraat-Markt (Groenmarkt). Voor de situatie in 1945 na bombardement zie F1598.